feature

Spolupracujme

Spolupracujme 1:1 dlouhodobě, intenzivně a do hloubky.

Nevěřím na "quick fix" metody ani na efektivní strategie určené plošně pro všechny.

Každá z vás je jedinečná a zaslouží si vědomý přístup s respektem k vaší jedinečnosti

Výsledkem společné dlouhodobé transformační spolupráce je sebevědomá žena, která je schopna na základě vlastních rozhodnutí a cílevědomému přístupu, úspěšně řídít sama sebe v podnikání i životě a má nastavenu správnou vnitřní motivaci a hodnoty k dosahování svých cílů a vizí.

SELF-LEADERSHIP by DESIGN ™

Umění efektivně vést sama sebe

Mentoringová spolupráce pro ambiciózní podnikatelky, odvážné a kreativní ženy, které věří, že umění efektivního sebeřízení / Self-leadershipu je branou na cestou svobody, integrity v životě a podnikání dle vlastních vnitřních hodnot a pravidel.

Metoda, na jejímž základě vedu mentoringový program, je synergickým propojením mých zkušeností a znalostí z personalistiky, koučinku a systému Human Design. Je unikátní tím, že je čistě a pouze o vás - o vaší jedinečnosti, vašich talentech, o vašem jedinečném potenciálu a nastavení. Ctí vaši originalitu a odlišnost.

Spolupráce je určena pro všechny, které mají odvahu začít věřit samy v sebe a chtějí se naučit umění efektivního sebeřízení.

  • Vyberte si spolupráci na 1, 3 nebo 6 měsíců.
  • Dlouhodobá spolupráce je určena pro všechny energetické typy
  • Manifestor, Projektor, Generátor, Manifestující generátor a Reflektor
  • Své klienty si vybírám, zároveň i vy máte možnost poznat mne prostřednictvím jednorázové aktivační konzultace

Pokud stojíte na křižovatce - životní, pracovní, podnikatelské či vztahové je tato metoda efektivním nástrojem, který podpoří vaše kroky správným směrem.

S klienty spolupracuji pouze 1:1, protože změna, která má mít stabilní a dlouhodobě udržitelné základy, se stane pouze v čase a při velmi úzké spolupráci.

POJĎME ZAČÍT